Start

God aan het Woord laten

Lèzen we den Bijbel nog? Wij lezen liever òver den Bijbel, in meditaties, dag-boeken, prekenbundels enz. En als wij den Bijbel zelf ter hand nemen, dan toch maar heel zelden om werkelijk in zijn zin in te dringen, meestal echter om hier en ginds naar een woord te speuren, dat ons persoonlijk-geestelijk le-ven stichten kan.

 

Met dit atomistische, stich-telijke Bijbelgebruik zijn wij ongemerkt bezig, de Schrift den mond te snoeren! Door den Bijbel te maken tot een losse aaneenrijging van stichtelijke stukken, begaan wij onbewust een grote mis-daad, allereerst aan onszelf.

 

Want zo ontgaat ons de ware hoogte en wijdheid der Open-baring, waarin onze ziel alleen ademen kan en waardoor ze pas echt wordt 'gesticht'.

 

- H. Berkhof

 

(in: "Ter Inleiding" van het boek van S. de Diètrich: Gods plan met de wereld, uit 1949)

De bijbel als groot-verhaal lezen

Welkom op deze site! Alles draait hier om het lezen van de bijbel. Wat er nou zo belangrijk is aan de bijbel? Als je die vraag hebt, kun je misschien het beste hier beginnen.

 

Verder is de spannende vraag hóe je nou de bijbel leest en recht doet. Mijn overtuiging is dat je daarvoor Biblical Theology nodig hebt: een benadering die de bijbel als groot, samenhangend verhaal neemt en daarin alle verschillende onderdeeltjes van de bijbel probeert te plaatsen.

 

De manier waarop je met de bijbel omgaat, raakt je kijk op het hele leven. Op mijn blog vind je een hele uitwaaiering die bouwt op Biblical Theology.