Ard van der Lugt

Gegrepen door Jezus

Werken aan gemeenschapsvorming,

met 'salaam' als hart